Tôi có thể đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 68/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2019/NĐ-CP thìviệc đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay được thực hiện tại Cục Hàng không Việt Nam bằng cách gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức khác.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan