Trong trường hợp việc đề nghị cấp hộ chiếu được ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ cần làm gì?

Trả lời:

- Trước khi nộp hồ sơ ủy thác, cơ quan (trừ cơ quan nhà nước), tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác phải nộp hồ sơ tư cách pháp nhân tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.- Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.- Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chứ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.- Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng của bản thân và người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan