Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc thành lập, điều chỉnh hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp