Lộ trình tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong quý I/2020

Các dịch vụ công ưu tiên kết nối trong quý I năm 2020, bao gồm:
(1) Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); 
(2) Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; 
(3) Hủy tờ khai hải quan; 
(4) Khai bổ sung hồ sơ hải quan; 
(5) Thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; 
(6) Thu phạt vi phạm giao thông đường bộ; 
(7) Đổi giấy phép lái xe (mức độ 4); 
(8) Cấp mới giấy phép lái xe; 
(9) Đăng ký kinh doanh; 
(10) Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 
(11) Nhóm dịch vụ công về trang thiết bị y tế; 
(12) Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; 
(13) Khai sinh; 
(14) Cấp phiếu lý lịch tư pháp; 
(15) Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.