Tra cứu thông tin học tập của 6 triệu học sinh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với Hệ thống Mạng giáo dục Việt Nam (VNEdu) do Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng.

 

Từ tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phụ huynh có thể tra cứu thông tin về tình hình học tập của con cái bao gồm: Thông tin điểm danh, kết quả học tập và thời khóa biểu của 6 triệu học sinh tại hơn 20 nghìn trường học trên 63 tỉnh, thành phố.

 

Để tạo thuận lợi và nhiều tiện ích cho người sử dụng, Cổng Dịch vụ công quốc gia đang tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp với toàn bộ các giải pháp sổ liên lạc điện tử trên toàn quốc trong thời gian tới.

 

1. Danh sách các trường học đã tích hợp có thể tra cứu tại địa chỉ: https://dvcqg.vnedu.vn/vnedu.html

2. Hướng dẫn việc thực hiện liên kết tài khoản và tra cứu thông tin tại địa chỉ:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html