Cung cấp 6 dịch vụ công từ ngày 01/07/2020

Từ 01/7/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 06 dịch vụ công:

1. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính;

2. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

3. Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế;

4. Cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4;

5. Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông (phạm vi toàn quốc);

6. Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông.