Bảo trì, nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia

Triển khai kế hoạch công tác, từ 22h00 ngày 28 tháng 8 năm 2021 đến 04h00 ngày 29 tháng 8 năm 2021, Cổng Dịch vụ công quốc gia tạm dừng các dịch vụ để thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống. 

Trong khoảng thời gian nêu trên, các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ không truy cập, thực hiện được. 

Sau thời gian bảo trì hệ thống, trường hợp cá nhân, tổ chức gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trân trọng đề nghị liên hệ tổng đài 1800.1096 để được hỗ trợ.

Ban quản trị Cổng Dịch vụ công quốc gia xin trân trọng thông báo./.