Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 24 giờ/07 ngày Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử (24/7)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử; gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. 1 0
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan