Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Chưa quy định
Dịch vụ bưu chính Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Phiếu đăng ký thực hiện dự án; 0 0 Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án.doc
- Thuyết minh dự án; 0 0 Thuyết minh dự án.doc
- Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình). 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia - bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan