Kiểm định và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho công-te-nơ, máy, vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho tàu biển trong chế tạo, lắp ráp, nhập khẩu, sửa chữa phục hồi, hoán cải

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận)
03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm tra đạt yêu cầu
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận)
03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm tra đạt yêu cầu
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận)
03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm tra đạt yêu cầu

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
01 (một) giấy đề nghị theo mẫu 1 0 08.doc
01 (một) bộ hồ sơ kỹ thuật (bản chính), bao gồm thông số kỹ thuật và các báo cáo kiểm tra, thử công-te-nơ, máy, vật liệu, trang thiết bị. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Đăng kiểm
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan