Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay sau khi kết thúc đăng ký Ngay sau khi kết thúc đăng ký

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy tờ liên quan đến hoạt động của phương tiện hoặc cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban chỉ huy quân sự cấp Xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan