Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn (trừ đài vệ tinh trái đất)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Trực tiếp tại Cục Tần số vô tuyến điện; hoặc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực; hoặc các cơ quan phối hợp do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền; 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định
Trực tuyến 20 Ngày 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ cấp mới gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 1 0
Văn bản đề nghị của Bộ Ngoại giao (đối với đài vô tuyến điện của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự). 1 0
Hồ sơ gia hạn gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 1 0
Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 1 0
Các tài liệu giải thích nội dung cần sửa đổi, bổ sung (khi được yêu cầu). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Tần số vô tuyến điện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan