Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương.
Trực tuyến 5 Ngày - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; 1 0 Mẫu số 06.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Công thương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan