Đánh giá, cấp giấy chứng nhận quản lý an toàn cho tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế cho tàu biển (Bộ luật ISM)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận.)
Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.
Trực tuyến 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận.)
Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.
Dịch vụ bưu chính 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận.)
Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
01 (một) Giấy đề nghị theo mẫu 1 0 05 TK.doc
01 (một) bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quản lý, thuê tàu trần và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật ISM nếu công ty không phải là chủ sở hữu tàu biển (đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận tạm thời hoặc lần đầu). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Đăng kiểm Việt Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan